Pasmo

Dziś ledwie jedna z lokalnych gazetek, ale dawniej prawdziwa instytucja. Pierwszy w Warszawie lokalny tygodnik założony przez Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Redakcja mieściła się w piwnicy przy Hawajskiej 15. Pierwszym redaktorem naczelnym był Marek Przybylik. W pierwszym numerze, 31 X 1987 editorial „Pasma” głosił: „Pasmo zmartwień i nadziei”. Wydające je Towarzystwo miało spore ambicje i – jak na schyłkowy socjalizm – ogromny zapał. Wkrótce uruchomiono bowiem nawet „Ursynat”, czyli osiedlowe studio telewizji kablowej. Tygodnik „Pasmo” początkowo był płatny i normalnie sprzedawany w kioskach. Dopiero wolnorynkowa rzeczywistość spowodowała, że gazeta stała się darmowa. Potem przybyła konkurencja: „Nasza metropolia”, „Południe”, „Południk 21.”. A potem – jak to w Polsce. Redakcja się pokłóciła, część założyła konkurencyjną „Passę”. Dobrą passą dla „Passy” okazały się wybory samorządowe w 2006 roku. Popierany przez redakcję komitet „Nasz Ursynów” dostał się do Rady Dzielnicy i zdobył sześć mandatów. W 2010 wynik poprawił i objął na Ursynowie rządy. „Pasmo” takiego szczęścia już nie miało i dziś jest ledwie jedną z lokalnych gazetek. Ale z jaką historią.


Pierwszy numer Pasma z 31 października 1987. Brakuje tylko stron z rozkładówki.
Etykietowanie: