Budżet 2016: Muzeum plenerowe

Zróbmy na Ursynowie coś, czego nie ma nikt inny: plenerowe muzeum podwórkowe. Pozbierajmy i zachowajmy dla potomnych fragmenty otaczającej nas rzeczywistości, która jest jak Fiat 125. Narzekaliśmy na niego, potem nim trochę pogardzaliśmy a dziś jest kultowy i słono kosztuje. Nas to jeszcze wcale tak drogo nie wyjdzie - poniżej projekt muzeum w formie złożonej do Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r. i zweryfikowanej przez Urząd Dzielnicy.

Plenerowe muzeum Ursynowa to instalacja edukacyjna zachowująca przykłady małej architektury miejskiej końca dwudziestego wieku. Miejsce ekspozycji: teren dawnych kortów tenisowych po północnej stronie Kopy Cwila. Celem muzeum jest ochrona lokalnego dziedzictwa przez prezentację Ursynowa końca XX wieku.

Zasady korzystania z projektu:
Otwarte plenerowe muzeum zaprasza wszystkich mieszkańców przez cały rok. Zachowane oryginalne elementy wystroju miasta oraz zrekonstruowane najciekawsze przykłady małej architektury (które nie dotrwały do naszych czasów) pokazują, jak wyglądało życie na Ursynowie u schyłku dwudziestego wieku. Młodzież szkolna może tu odbywać plenerowe lekcje historii najnowszej, dorośli powrócą do przestrzeni swojej młodości. Jedyne stołeczne muzeum „mebli miejskich” z pewnością będzie też ciekawą atrakcją turystyczną Ursynowa. Wszystkie zgromadzone elementy będą w pełni funkcjonalne i dostępne. Obowiązuje znana z nowoczesnych muzeów zasada „prosimy dotykać eksponatów”. Miejsce idealnie nadaje się do organizacji festynów, spotkań, targów czy gier miejskich.

Pełny opis projektu:
Plenerowe muzeum jest miejscem przechowującym elementy małej architektury będące świadectwami kolejnych epok rozwoju dzielnicy: latarnie, ławki, przystanek autobusowy, plac zabaw, słupy ogłoszeniowe, drogowskazy, placyk do uprawiania podwórkowych sportów. Większość z tych elementów zostanie przeniesiona z miejsc, gdzie jeszcze stoją (a wskutek szybkiego rozwoju wkrótce będą zastąpione rozwiązaniami nowocześniejszymi) i po odświeżeniu będzie odpowiednio wyeksponowania. Niektóre (przystanek stylizowany na lata ’80) wymagają drobnej adaptacji, część (plac zabaw według oryginalnego ursynowskiego projektu, miejsca do gier podwórkowych) trzeba odtworzyć, ponieważ zachowały się tylko na zdjęciach i w archiwalnych projektach. Eksponaty zaaranżowane będą w sposób odtwarzający fragmenty minionej rzeczywistości. Każdy z nich będzie dostępny i funkcjonalny: latarnie będą świecić, na ławkach można odpocząć, na placu zabaw się pobawić, pograć w klasy, kwadraty lub porzucać piłkę do kosza. Każdy przeniesiony do muzeum element wyposażony będzie w ilustrowany opis pokazujący go w oryginalnym miejscu oraz tłumaczący kontekst: na przystanku autobusowym opowiadana będzie historia ursynowskiej komunikacji i budowy metra, na placu gier podwórkowych tłumaczone będą zasady zabaw, które dla dzisiejszych dzieci mogą być ciekawym odkryciem. Archiwalne fotografie wysokiej jakości znajdują się w zbiorach strony ursynow.org.pl i zostaną przekazane pro bono – tak, jak to miało już miejsce podczas wystawy z okazji 30-lecia Ursynowa w Urzędzie Dzielnicy. Muzeum plenerowe świetne wpisze się w organizowane pod Kopą Cwila Dni Ursynowa, doskonale się sprawdzi jako naturalna sceneria do szkolnych lekcji historii „na dotyk”, znakomicie można też je wykorzystać jako miejsce integracji sąsiedzkiej – czy to do organizowania dzielnicowych festynów, targów śniadaniowych czy też innych imprez. Nie mówiąc już o tym, że każdy 40-latek będzie chciał sobie zrobić na Ursynowie „selfie” na znanym z dzieciństwa przystanku z czerwoną literą „A”. Podsumowując: dzielnicy przybędzie oryginalna, jedyna w swoim rodzaju atrakcja jednocześnie spełniająca funkcje integracyjne, rozrywkowe i edukacyjne.

Uzasadnienie dla realizacji projektu:
Ursynów jest projektem unikalnym w skali kraju – stworzonym nie jako kolejne osiedle, ale jako zamierzenie urbanistyczno-społeczne, marzenie o idealnym miejscu do mieszkania niemożliwe do spełnienia w epoce schyłkowego PRL-u. Udało się za to co innego: wytworzenie silnych więzi społecznych, które zaowocowały odczuwaną przez mieszkańców dumą z bycia Ursynowianinem i przywiązaniem do własnej dzielnicy. Warto o tym procesie opowiadać a świadectwa epoki w której zachodził – przechować dla potomnych, aby po latach nie oglądać ich tylko na archiwalnych zdjęciach lub z mozołem rekonstruować - dokładnie tak, jak ma to miejsce z dawnymi warszawskimi neonami, które latami niszczone doczekały się dziś swojego muzeum.

Wstępny kosztorys:
Przygotowanie placu ekspozycyjnego z płyt chodnikowych (500 m2) z wyznaczeniem części do uprawiania gier podwórkowych: 40 000 zł
Instalacja czterech rtęciowych latarni parkowych (suma może okazać się znacznie niższa w przypadku pozyskania oryginalnych elementów od ursynowskich spółdzielni): 35 000 zł
Instalacja dwóch rtęciowych latarni ulicznych na słupach betonowych (nieużywane latarnie do przeniesienia z miejsc w zarządzie M. St. Warszawy, koszt to wymiana instalacji i posadowienie): 5 000 zł
Montaż czterech ławek (może być niższy w przypadku pozyskania ławek oryginalnych wzoru z lat ’80): 5000 zł
Rekonstrukcja drewnianego słupa przystankowego ze znakiem „A”: 5 000 zł
Instalacja wiaty przystankowej wzoru lat ’80 (z ewentualną drobną naprawą wiaty pozyskanej z zasobów M. St. Warszawy): 10 000 zł
Rekonstrukcja drewnianego mini-placu zabaw według projektu z lat ’70 (domek, huśtawka, konik): 15 000 zł
Tablice drogowskazowe z ramami według oryginalnego projektu ursynowskiego (2 szt., elementy do rekonstrukcji): 10 000 zł
Tablice edukacyjne (5 szt., wraz z kosztem przygotowania plansz): 20 000 zł
Instalacja słupów ogłoszeniowych według wzoru lat ’80 (2 szt., koszt przeniesienia oryginalnych elementów z miejsc w zarządzie Dzielnicy Ursynów lub ZDM): 5000 zł
Plus koszt projektu architektonicznego i wykonawczego.

ŁĄCZNY KOSZT PROJEKTU (po weryfikacji urzędowej): 180 000 zł

Autor: Maciej Mazur, 2015

Etykietowanie: