Gorbaczow Raisa

Raisa Gorbaczow towarzyszyła swojemu mężowi Michaiłowi, I sekretarzowi KC KPZR podczas wizyty w Polsce w lipcu 1988 roku. Podczas gdy Michaił Gorbaczow i Wojciech Jaruzelski toczyli rozmowy o pogłębianiu współpracy polsko-radzieckiej nie wiedząc, że ta nie przetrwa nawet roku, pani Raisa wybrała się na wycieczkę po Warszawie. W programie wizyty był również Ursynów. I tak się jakoś zbiegło, że równocześnie przywracano do normalnego ruchu po budowie metra pierwszy dwujezdniowy odcinek Alei KEN (ten między Bartoka a Doliną Służewiecką). No i najważniejsza żona na wschód od Łaby tym odcinkiem się przejechała prawie jako pierwsza. Ryzykując śmiałą tezę polityczno-transportową można powiedzieć, że Europa Michaiłowi zawdzięcza odprężenie a Ursynów Raisie - poszerzenie. Alei KEN.

Etykietowanie: