Budżet 2016: Bezpieczne przejścia w Alei Kasztanowej

Oto wniosek do Budżetu Partycypacyjnego Dzielnicy Ursynów na 2016 rok: bezpieczne przejścia w Alei Kasztanowej.
Język trochę drewniany, ale to z uwagi na ograniczenia formularza. Przytaczamy w całości.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w Alei Kasztanowej poprzez proste i skutecznie wyeliminowanie nielegalnego parkowania wzdłuż ul. Jeżewskiego.

Zasady korzystania z projektu:
Projekt służy wszystkim mieszkańcom korzystającym z uroków Alei Kasztanowej, odwiedzającym miejscowy kościół parafialny oraz place zabaw w Parku Przy Bażantarni. Zapewnia bezpieczne przejście przez ulicę Jeżewskiego, gdzie obecnie przejścia dla pieszych są pozastawiane nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami.

Pełny opis projektu:
Ulicę Jeżewskiego przecina pięć przejść dla pieszych. Projekt zakłada instalację na zbudowanym z płyt chodnikowych poboczu drogi biało-czerwonych metalowych słupków (U-12c) na odcinkach po 10 metrów z obu stron przejścia (z wyjątkiem oczywiście pasów na skrzyżowaniach z Rosoła i KEN, gdzie słupki zainstalować można tylko przed przejściem). Rozwiązanie takie w żaden sposób nie zmniejszy liczby miejsc na których kierowcy mogą zaparkować samochody, uniemożliwi za to niezgodne z przepisami ruchu parkowanie w sąsiedztwie przejść. Dzięki temu prostemu pomysłowi piesi będą z daleka widoczni a i sami w porę zauważą nadjeżdżający samochód. Słupkami wygrodzić należy także pobocze na skrzyżowaniu ulicy Jeżewskiego z ulicą Wańkowicza – dziś jest ono w całości zastawione pojazdami.
Na ulicy Jeżewskiego wprowadzono już strefę ograniczenia prędkości, której nie przestrzegano, dopóki nie podniesiono przejść dla pieszych ponad poziom jezdni. W podobny sposób należy wymusić przestrzeganie przepisów ruchu w przypadku parkowania przed i na przejściach oraz skrzyżowaniach. Rozwiązanie oparte na prostych słupkach skutecznie zlikwidowało analogiczny problem na sąsiedniej ulicy Wańkowicza. Warto jeszcze dodać, że w połowie 2014 roku przy ulicy Jeżewskiego zbudowano kilkadziesiąt nowych miejsc postojowych, co jednak wciąż nie wyeliminowało patologicznego podejścia do przepisów i bezmyślnego igrania z ludzkim życiem w imię własnej wygody niektórych kierowców.

Uzasadnienie dla realizacji projektu:
Wraz z rozbudową Parku Przy Bażantarni rejon Alei Kasztanowej stał się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Kabat – zwłaszcza osób starszych oraz rodziców z dziećmi. Przez park prowadzi droga do kościoła bł. Władysława z Gielniowa, istnieją tu także dwa oblegane place zabaw. Aby dojść do parku trzeba jednak przejść ulicę Jeżewskiego – główną ulicę wyjazdową z całego kwartału zabudowy. Ruch na niej jest spory a nieprzepisowo zaparkowane auta całkowicie zasłaniają widoczność – bez wyjścia na jezdnię pieszy nie dostrzeże nadjeżdżającego samochodu, którego z kolei kierowca nie wypatrzy w porę pieszego. Tolerowanie takiej sytuacji doprowadzi do tragedii – kierowca nie zauważy wbiegającego na pasy dziecka.

Wstępny kosztorys:
Słupek blokujący typu U-12c, koszt jednostkowy brutto ok. 150 złotych (cennik firm „Wimed” oraz sklepdrogowy.pl)
Instalacja ok. 60 słupków wraz z montażem: 15 000 złotych.
Doliczyć należy projekt wykonawczy wraz z organizacją ruchu, szacunkowy koszt: 5000 złotych.
CAŁOŚĆ PROJEKTU: 20 000 ZŁOTYCH.

Autor: Maciej Mazur, 2015

Etykietowanie: